24 doanh nghiệp ngành thịt hoạt động trên địa bàn thành phố, cung cấp sản phẩm không chỉ cho người dân thủ đô mà còn cho các vùng khác trên cả nước. Trong quý I/2022, các công ty này đã sản xuất gần 71.000 tấn xúc xích, thịt và nội tạng, trị giá 27,5 tỷ rúp, tăng 15,5% về khối lượng và tăng 13,1%. so với cùng kỳ năm 2021.
Quý I/ 2022, Thành phố Moscow sản xuất 66.000 tấn xúc xích và hơn 4.500 tấn thịt và nội tạng. Đặc biệt, Nhà máy Chế biến Thịt Cherkizovsky đã sản xuất hơn 15.000 tấn sản phẩm, khoảng 5.000 tấn xúc xích, tăng 10% so với cùng kỳ năm ngoái.
Thành phố đưa ra hơn 20 biện pháp hỗ trợ cho các doanh nghiệp công nghiệp thịt. Ví dụ, các công ty có thể nhận được hỗ trợ tài chính từ Quỹ Hỗ trợ Doanh nhân và Công nghiệp Moscow. Các khoản vay ưu đãi được cấp để thực hiện các dự án đầu tư xây dựng các công trình ngoài khu dân cư trên địa bàn Thành phố, vào tháng 3/2022 đầu tư 10 tỷ rúp vào quỹ theo yêu cầu của Sergei Sobyanin. Các khoản cho vay cũng được cung cấp để bổ sung vốn lưu động, 10 tỷ rúp khác đã được phân bổ để thực hiện biện pháp hỗ trợ này.

Nguồn: Vinanet/VITIC/meatcommerce.com