Bộ trưởng Bộ Công Thương Nguyễn Hồng Diên vừa ký ban hành Chỉ thị số 10/CT-BCT về việc tăng cường quản lý xuất khẩu, nhập khẩu một số mặt hàng để hỗ trợ cho hoạt động sản xuất và tiêu dùng trong nước.
Chỉ thị nêu bên cạnh những kết quả tích cực, hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu mặt hàng chiến lược như xăng dầu, than đá, sắt thép, phân bón... có dấu hiệu cần theo dõi. Cụ thể, việc nhập khẩu một số mặt hàng tăng mạnh trong khi trong nước có khả năng đáp ứng nhu cầu như xăng dầu, than đá, gạo. Sắt thép, phân bón có nhu cầu lớn trong nước nhưng lại xuất khẩu nhiều, làm ảnh hưởng tới cán cân cung cầu và mặt bằng giá cả.
Trước tình trạng này, Bộ Công Thương yêu cầu Hiệp hội thép Việt Nam, Tổng công ty Thép Việt Nam và các doanh nghiệp sản xuất xuất khẩu sắt thép, quặng sắt rà soát, xem xét các vấn đề liên quan đến nguyên liệu đầu vào, tiết giảm các chi phí sản xuất nhằm hạ giá thành sản phẩm, có biện pháp tăng công suất sản xuất thép để đáp ứng tối đa nhu cầu trong nước, hạn chế xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm trong nước đang có nhu cầu cao.

Hạn chế xuất khẩu các mặt hàng, sản phẩm trong nước đang có nhu cầu cao.

Các đơn vị hiệp hội, doanh nghiệp, công ty khai thác, sản xuất xuất khẩu than, phân bón, xăng dầu, đường... cũng được yêu cầu ưu tiên nguồn hàng phục vụ nội địa thay xuất khẩu, đáp ứng nhu cầu tiêu dùng và sản xuất trong nước.
Bên cạnh đó, Bộ Công Thương yêu cầu các đơn vị chức năng thuộc Bộ rà soát tình hình xuất khẩu, nhập khẩu, cơ chế quản lý, đề xuất các biện pháp đối với các mặt hàng cần hỗ trợ cho sản xuất và tiêu dùng trong nước; báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trước ngày 30/8.
Riêng Cục Xuất nhập khẩu, Bộ yêu cầu rà soát cơ chế chung và kiến nghị công tác quản lý nhập khẩu gạo, đường và làm đầu mối chủ trì phối hợp với các bộ, ngành nghiên cứu, đề xuất các biện pháp, giải pháp trình Bộ trưởng Bộ Công Thương quyết định hoặc báo cáo Thủ tướng Chính phủ nếu vượt thẩm quyền. Cục Phòng vệ Thương mại chủ trì rà soát các biện pháp về phòng vệ thương mại và kiến nghị, đề xuất các biện pháp phù hợp với quy định pháp luật, đảm bảo môi trường cạnh tranh lành mạnh, hỗ trợ cho hoạt động sản xuất trong nước, khẩn trương báo cáo Bộ trưởng Bộ Công Thương trước ngày 30/8.

Bộ yêu cầu rà soát cơ chế chung và kiến nghị công tác quản lý nhập khẩu gạo, đường.

Tổng cục Quản lý Thị trường chịu trách nhiệm chỉ đạo quản lý thị trường tăng cường kiểm tra, kiểm soát thị trường, đấu tranh chống các hành vi vi phạm pháp luật đối với hàng giả, hàng hóa xâm phạm quyền sở hữu trí tuệ, hàng hóa nhập lậu, nhất là các mặt hàng trọng điểm phục vụ nhu cầu sản xuất và tiêu dùng trong nước.

Nguồn: ndh.vn