Dữ liệu của Bộ Nông nghiệp Ukraine ngày 5/6/2021 cho biết, xuất khẩu ngũ cốc của nước này tính đến thời điểm hiện tại đã giảm 24% xuống gần 39 triệu tấn trong niên vụ tính từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021.
Số liệu cho thấy, các mặt hàng xuất khẩu bao gồm 15,13 triệu tấn lúa mì, 19,14 triệu tấn ngô và 4,12 triệu tấn lúa mạch.
Các thương nhân đã sử dụng khoảng 86,5% trong tổng số 17,5 triệu tấn hạn ngạch xuất khẩu lúa mì được áp dụng cho cả niên vụ 2020/21 tính từ tháng 7/2020 đến tháng 6/2021.
Bộ và các thương nhân cho biết xuất khẩu lúa mì khó có thể đạt đủ hạn ngạch trong mùa này.
Ukraine là một trong những nhà xuất khẩu ngũ cốc lớn nhất thế giới, họ đã xuất khẩu khoảng 57 triệu tấn trong niên vụ 2019/20.
chính phủ Ukraina cũng cho biết, xuất khẩu có thể giảm xuống còn 45,7 triệu tấn vào năm 2020/21 do sản lượng thu hoạch ít hơn.
 

Nguồn: VITIC/Reuters