Về xuất khẩu, trong kỳ 1 tháng 2 đạt 13,44 tỷ USD, tăng 49% (tương ứng tăng 4,42 tỷ USD) so với kỳ 2 tháng 1/2023.
Các nhóm hàng tăng mạnh như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 718 triệu USD, tương ứng tăng 53,9%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 560 triệu USD, tương ứng tăng 47,7%; hàng dệt may tăng 528 triệu USD, tương ứng tăng 77,9%; phương tiện vận tải và phụ tùng khác tăng 282 triệu USD, tương ứng tăng 88,4%...
Về nhập khẩu, kỳ 1 tháng 2/2023 đạt 12,38 tỷ USD, tăng 36,6% (tương ứng tăng 3,32 tỷ USD) so với kết quả thực hiện trong nửa cuối tháng 1/2023.
Kim ngạch nhập khẩu tăng chủ yếu ở một số nhóm hàng như: máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 645 triệu USD, tương ứng tăng 24,6%; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng khác tăng 465 triệu USD, tương ứng tăng 43,9%; chất dẻo nguyên liệu tăng 203 triệu USD, tương ứng tăng 100,2%...
Dù tăng cao trong nửa đầu tháng 2, nhưng lũy kế từ đầu năm đến 15/2, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu mới đạt 72,32 tỷ USD, giảm 13,7%, tương ứng giảm 11,46 tỷ USD so với cùng kỳ năm 2022. 

Nguồn: Haiquanonline