Theo khảo sát tại 5 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 4 ngân hàng tăng giá và 1 ngân hàng không đổi so với cuối tuần qua; ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá, 2 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi .
Vietcombank tăng 38,4 đồng ở giá mua và tăng 40 đồng ở giá bán; VPbank tăng 216 đồng giá mua nhưng giảm 47 đồng giá bán; Ngân hàng Đông Á tăng 28,41 đồng giá mua nhưng giảm 381 đồng giá bán. Seabank tăng 144 đồng giá mua và tăng 211 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.954 – 28.410 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.920 – 29.550 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.680,21 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 04/5/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 04/5/2022 tăng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC