Theo khảo sát tại 11 ngân hàng lớn, thì ở cả chiều mua vào và chiều bán ra đều có 9 ngân hàng tăng giá, 1 ngân hàng giảm giá và 1 ngân hàng không đổi so với hôm qua.
Vietcombank tăng 63,33 đồng ở giá mua và tăng 66,03 đồng ở giá bán; VPbank tăng 118 đồng giá mua và tăng 122 đồng giá bán; Ngân hàng Seabank giảm 74 đồng cả giá mua và giá bán. Sacombank tăng 127 đồng giá mua và tăng 122 đồng giá bán.
Hiện, tỷ giá mua Bảng Anh (GBP) tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 27.556 – 28.100 VND/GBP còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 28.600 – 28.961 VND/GBP. Trong đó, Đông Á là ngân hàng vừa có giá mua Bảng Anh (GBP) cao nhất vừa có giá bán GBP thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Tỷ giá Bảng Anh (GBP) hôm nay trên thị trường tự do bán ra ở mức 28.279,87 VND/GBP.

Tỷ giá Bảng Anh (GBP) ngày 10/5/2022

ĐVT: đồng

Tỷ giá Bảng Anh ngày 10/5/2022 tăng tại đa số các ngân hàng

 

Nguồn: Vinanet/VITIC