Hiện, tỷ giá mua Euro tại các ngân hàng được khảo sát dao động trong khoảng 24.629 – 24.997 VND/Euro, còn tỷ giá bán ra trong phạm vi từ 25.471 – 26.017 VND/Euro. Trong đó, Ngân hàng Á Châu là ngân hàng vừa có giá mua Euro cao nhất, vừa có giá bán Euro thấp nhất so với các ngân hàng khác.
Theo khảo sát tại 9 ngân hàng lớn, thì ở chiều mua vào có 1 ngân hàng tăng giá và 8 ngân hàng giảm giá so với hôm qua, còn ở chiều bán ra có 2 ngân hàng tăng giá và 7 ngân hàng giảm giá.

Tỷ giá Euro ngày 01/4/2022

ĐVT: VND/EUR

Tỷ giá Euro ngày 01/4/2022 giảm mạnh đầu tháng mới

Tỷ giá ngoại tệ ngày 01/4/2022

ĐVT: VND 

Nguồn: Vinanet/VITIC