Theo công ty dịch vụ năng lượng Baker Hughes, các nhà khoan dầu giảm 1 giàn khoan trong tuần tính tới ngày 31/1, đưa tổng số giàn khoan xuống 675 giàn. Trong cùng tuần một năm trước có 847 giàn hoạt động.
Trong tháng 1/2020, số giàn khoan giảm lần thứ 13 trong 14 tháng qua sau khi tăng trong tháng 12/2019.
Số giàn khoan dầu, một chỉ số sớm của sản lượng tương lai, đã giảm trong năm 2019 sau khi tăng trong năm 2018, do các công ty thăm dò và khai thác (E&P) độc lập cắt giảm chi tiêu cho việc khoan mới sau khi các cổ đông tìm cách có thu nhập tốt hơn khi giá dầu thấp.
Mặc dù số lượng giàn khoan mới giảm trong năm trước, sản lượng dầu của Mỹ tiếp tục tăng. Tuy nhiên tốc độ tăng trưởng sản lượng dự kiến chậm lại.
Công ty dịch vụ tài chính Mỹ Cowen & Co cho biết 26 trong số các công ty E&P độc lập họ theo dõi đã báo cáo ước tính chi tiêu giảm 13% trong năm 2020 so với năm trước.
Trong khi số lượng giàn khoan khí đốt của Mỹ giảm 3 giàn xuống 112 giàn, thấp nhất kể từ tháng 10/2016.
Từ đầu năm tới nay, tổng số giàn khoan dầu và khí hoạt động tại Mỹ đạt trung bình 791 giàn. Hầu hết các giàn khoan sản xuất cả dầu và khí đốt.
Các nhà phân tích tại Simmons & Co, chuyên gia năng lượng tại ngân hàng đầu tư Mỹ Piper Jaffray đã dự báo số giàn khoan dầu và khí trung bình sẽ giảm từ 943 giàn trong năm 2019 xuống 816 giàn trong năm 2020 trước khi tăng lên 848 giàn trong năm 2021.

Nguồn: VITIC/Reuters