Sản lượng dầu mỏ của Canada bắt đầu tăng từ tháng 9/2020 chủ yếu do kết thúc công việc bảo dưỡng. Sản lượng dầu thô nhân tạo trên thực tế đã đạt mức cao kỷ lục, khi sản lượng quay trở lại mức trước Covid-19.

Ngày 23/10/2020, chính quyền Alberta (Canada) đã thông báo sẽ dỡ bỏ việc hạn chế sản lượng (phê chuẩn từ năm 2018) bắt đầu từ tháng 1/2021. Hơn nữa, bất chấp đại dịch Covid-19 đang diễn ra, Canada đang chuẩn bị mở rộng công suất đường ống dẫn dầu. Trong tháng 12/2020, các nhà sản xuất dầu mỏ tại Alberta đã sản xuất 3,80 triệu thùng/ngày.
Sản lượng dầu mỏ của Canada

 

Nguồn: VITIC/Reuters