Dự báo của EIA bao gồm ước tính rằng sản lượng dầu thô của Mỹ giảm 800.000 thùng/ngày trong tháng hai, chủ yếu là do thời tiết lạnh giá ảnh hưởng đến hoạt động khai thác của nước này, đặc biệt là khu vực Texas.
Sản lượng dự kiến đạt trung bình 10,9 triệu thùng/ngày trong quý II/2021 và tăng lên gần 11,4 triệu thùng ngày vào quý IV/2021.
EIA cho biết họ dự kiến mức tiêu thụ xăng dầu và nhiên liệu lỏng khác của Mỹ sẽ tăng 1,32 triệu thùng/ngày lên 19,44 triệu thùng/ngày vào năm 2021, tăng trưởng chậm hơn so với dự báo trước đó là tăng 1,41 triệu thùng/ngày.
EIA cho biết tiêu thụ xăng của Mỹ dự kiến sẽ tăng lên để đáp ứng với mức tăng GDP và việc làm. Ngoài ra, khi vắc-xin COVID-19 được phân phối rộng rãi hơn, cơ quan này cho biết họ kỳ vọng rằng nhu cầu tiêu thụ xăng dầu tăng lên.
Tiêu thụ xăng ở Mỹ dự kiến sẽ đạt trung bình 8,6 triệu thùng/ngày vào năm 2021, tăng từ 8 triệu thùng/ngày vào năm 2020 nhưng giảm từ 9,3 triệu thùng/ngày vào năm 2019.
Vào năm 2022, EIA dự báo mức tổng tiêu thụ của Mỹ sẽ tăng 980.000 thùng/ngày lên mức trung bình 20,42 triệu thùng/ngày, mức tăng nhỏ hơn so với ước tính trước đó là tăng 1 triệu thùng/ngày. Sản lượng dự kiến sẽ tăng 820.000 thùng/ngày lên 11,86 triệu thùng/ngày, so với mức tăng 870.000 thùng/ngày được dự báo trước đó.

Nguồn: VITIC/Reuters