Sản lượng dầu thô của quốc gia này cũng tăng 209.000 thùng/ngày lên 9,789 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2019, một tháng sau khi giảm xuống mức thấp nhất kể từ tháng 2/2014.
Trong tháng 8/2019, nhu cầu sản phẩm dầu của Saudi Arabia tăng 257.000 thùng/ngày lên 2,792 triệu thùng/ngày, trong khi dầu thô đốt trực tiếp tăng 38.000 thùng/ngày lên 562.000 thùng/ngày.
Dữ liệu cho thấy lượng dầu thô cho các nhà máy lọc dầu trong nước tăng 137.000 thùng/ngày lên 2,574 triệu thùng/ngày trong tháng 8/2019.
Saudi Arabia và các thành viên khác của tổ chức OPEC cung cấp số liệu xuất khẩu hàng tháng cho Tổ chức Sáng kiến Số liệu chung (JODI),
Số liệu của tháng này trước khi cuộc tấn công vào các cơ sở dầu thô của Saudi Arabia trong tháng 9/2019 đã giảm một nửa sản lượng của vương quốc này và tăng mối lo sợ về sụt giảm dầu thô từ Saudi Arabia, quốc gia theo truyền thống là nhà xuất khẩu dầu lớn nhất thế giới.
Vương quốc này đã duy trì nguồn cung cấp cho khách hàng ở mức trước cuộc tấn công bằng cách lấy từ kho dự trữ dầu thô khổng lồ và đưa ra các loại dầu thô khác từ những giếng khác.
Nguồn: VITIC/Reuters