Điều đó cho thấy nguồn cung thịt tại Mỹ vẫn bị thắt chặt dù các công ty như Tyson Food Inc và Smithfield Foods của WH Group đã mở cửa trở lại các lò giết mổ - đã bị đóng cửa suốt từ tháng 4 và kéo dài tới tháng 5 để ngăn chặn sự lây lan của Covid-19.
Lượng thịt lợn trữ trong các kho lạnh tính tới cuối tháng 5/2020 giảm 24% so với tháng trước đó, trong khi thịt bò giảm 13%. Giá thịt trong tháng 5/2020 đã tăng 40,4%.
Sản xuất thịt giảm do ngừng hoạt động và làm chậm nhà máy đã góp phần làm tăng giá 40,4% trong tháng 5/2020. 
 

Nguồn: VITIC/Reuters