Diễn biến giá
Tại thị trường nội địa, giá cà phê các vùng trọng điểm tăng mạnh 1.100 – 1.200 đồng, chốt mức giá trung bình ở 59.200 đồng/kg. Lâm Đồng có giá thấp nhất tiến gần mốc 59.000 đồng/kg; các tỉnh còn lại đều có mức giá trên 59.000 đồng/kg.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên

Diễn đàn của người làm cà phê

Trên thị trường thế giới, giá robusta kỳ hạn tháng 01/2024 trên sàn London tăng 82 USD, tương đương 3,39% lên mức 2.503 USD/tấn. Giá arabica giao kỳ hạn tháng 3/2024 trên sàn New York cộng 2,65 cent, tương đương 1,55% chốt ở 173,2 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta tại London

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê Arabica tại New York

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê Arabica Brazil tại BMF

Đơn vị tính: USD Cent/lb | Đơn vị giao dịch: lot