Diễn biến giá
Tại thị trường nội địa, giá cà phê các vùng trọng điểm tăng 300 đông lên mức giá trung bình 66.500 đồng/kg. Mức giá thấp nhất chốt tại Lâm Đồng, cao nhất tại Đắk Nông và đang tiến gần mốc 67.000 đồng/kg.

Giá cà phê các tỉnh Tây Nguyên

Diễn đàn của người làm cà phê

Trên thị trường thế giới, giá robusta kỳ hạn tháng 11/2023 trên sàn London giảm 9 USD, tương đương 0,37% xuống mức 2.447 USD/tấn. Giá arabica giao kỳ hạn tháng 12/2023 trên sàn New York trừ 1,6 cent, tương đương 1,06% chốt ở 149,25 US cent/lb.

Giá cà phê Robusta tại London

Đơn vị tính: USD/Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê Arabica tại New York

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~ 0,45Kg | Đơn vị giao dịch: lot

Diễn đàn của người làm cà phê

Giá cà phê Arabica Brazil tại BMF

Đơn vị tính: USD Cent/lb | Đơn vị giao dịch: lot