Hiệp hội các nhà máy đường Bangladesh đã gửi văn bản tới Bộ Thương mại nước này đề nghị thực hiện yêu cầu, nếu không các nhà máy đường sẽ ngày càng lỗ nặng dẫn đến phá sản.
Trong văn bản đề cập rằng do tỷ giá USD tăng, thuế nhập khẩu đã được tăng từ 22.000-23.000 taka/tấn đường lên 28.000-29.000 taka/tấn, khiến tăng chi phí nhập khẩu.
Giá tại cửa nhà máy của mỗi maund (khoảng 40kg) đường sau khi tinh chế là 3.703-3.888 taka nhưng các nhà máy tinh chế đang bán ở mức 2.900-2.920 taka. Như vậy, các nhà nhập khẩu đường hiện đang phải trả nhiều thuế hơn so với trước đây do mức thuế nhập khẩu cố định đối với đường được áp dụng khiến giá đường tăng thêm.

Nguồn: VITIC/Chinimandi