Thị trường đường: Giá đường thô kỳ hạn tháng 10/2018 giảm 0,46 cent, tương đương 4,2% xuống ở 10,38 UScent/lb, sau khi rơi xuống mức thấp nhất kể từ ngày 29/8 ở 10,27 UScent/lb. Giá đường thô kỳ hạn tháng 3 cũng giảm 3,6%, tương đương 0,45 cent chốt tại 11,23 UScent/lb, trong phiên có lúc chạm mức thấp nhất ở 11,11 UScent/lb kể từ ngày 30/8.

Đồng real Brazil giảm sâu hơn so với đồng USD tăng lên áp lực lên giá, đã khuyến khích nhiều nhà sản xuất bán ra.

Tổng hợp đồng mở cửa kỳ hạn tháng 10 đã giảm 16.987 lô trong phiên giao dịch trước xuống ở 68.809 lô.

Giá đường trắng kỳ hạn tháng 12/2018 cũng giảm 13,3 USD, tương đương 4% xuống mức 317,7 USD/tấn, sau khi mất gần 5% xuống 314,6 USD, mức thấp nhất kể từ ngày 14/9.

Thị trường ca cao: Giá ca cao New York kỳ hạn tháng 12/2018 kết thúc phiên tăng 68 USD, hay 3% lên ở 2.235 USD/tấn, sau khi chạm mức cao 2.258 USD/tấn.

Giá dầu tăng lên mức cao nhất trong bốn năm và chỉ số Thomson Reuters cũng tăng lên đã hỗ trợ thị trường ca cao.

Giá ca cao London kỳ hạn tháng 12/2018 cũng tăng 32 GBP, tương đương 2% chốt tại 1.597 GBP/tấn, sau khi chạm mức cao nhất kể từ ngày 18/9 ở 1.605 USD/tấn.

Thị trường cà phê: Giá cà phê arabica kỳ hạn tháng 12/2018 giảm 1,4 cent, hay 1,4% xuống mức 0,99 USD/tấn. Giá cà phê robusta kỳ hạn tháng 11/2018 có diễn biến ngược lại với mức tăng 24 USD, tương đương 1,6% lên ở 1.513 USD/tấn.

Nguồn: VITIC/Reuters

 

Nguồn: Vinanet