Giá đậu tương trên sàn giao dịch Chicago tăng sau khi Bộ Nông nghiệp Mỹ giảm ước tính mùa vụ trong nước nhiều hơn dự kiến. Giá lúa mì đóng cửa giảm sau khi đạt mức cao nhất hai tháng trong đầu phiên.
Trên sàn giao dịch Chicago, hợp đồng đậu tương kỳ hạn tháng 12 đóng của tăng 76 US cent lên 14,88-1/4 USD/bushel. Hợp đồng này đã đạt mức cao nhất kể từ ngày 30/6 tại 14,90-1/4 USD.
Dự trữ đậu tương cuối vụ 2022/23 của Mỹ dự kiến ở mức 200 triệu bushel, thấp nhất 7 năm.
USDA chốt dự trữ lúa mì của Mỹ cuối vụ ở mức 610 triệu bushel, không đổi so với tháng trước và dưới ước tính 618 triệu bushel của giới phân tích.
Lúa mì mềm đỏ vụ đông giao tháng 12 đóng cửa giảm 10-3/4 US cent xuống 8,58-3/4 USD/bushel. Trước đó hợp đồng này đã tăng lên 8,78 USD, cao nhất kể từ ngày 11/7.
Ngô tăng lên mức cao nhất kể từ tháng 6 do Bộ Nông nghiệp Mỹ thắt chặt triển vọng vụ thu hoạch.
Ngô kỳ hạn tháng 12 đóng cửa tăng 11 US cent lên 6,96 USD/bushel. Hợp đồng này đã tăng lên 6,99-1/2 USD, mức cao nhất kể từ ngày 27/6.
Trong báo cáo hàng tháng USDA cho biết nguồn cung ngô và đậu tương của Mỹ sẽ giảm xuống mức thấp nhất trong nhiều năm do thời tiết nóng và khô trong tháng 8 tại khu vực trồng miền tây.
 

Nguồn: VINANET/VITIC/Reuters