Mức giá tham chiếu của Malaysia – nhà xuất khẩu dầu cọ lớn thứ hai thế giới – được tính là 3.571,39 ringgit (754,57 USD) cho tháng 2/2024, thấp hơn so với mức 3.679,5 ringgit/tấn trong tháng 1/2024.
Cơ cấu thuế xuất khẩu CPO của Malaysia bắt đầu ở mức 3% khi giá giao hàng tự do đối với CPO nằm trong khoảng 2.250 – 2.400 ringgit/tấn. Mức thuế tối đa được ấn định ở mức 8% khi giá CPO trên 3.450 ringgit/tấn.

Nguồn: Vinanet/VITIC/Reuters