Theo đó, thuế xuất khẩu lúa mì sẽ tương đương 70% của mức chênh lệch giữa giá lúa mì cơ sở (trên mỗi tấn) và 200 USD. Cách tính mới này sẽ thể hiện trách nhiệm của ngành lúa mì trong nước đối với việc xuất khẩu. 

Động thái này nhằm kiềm chế giá lương thựa tại Nga đang tăng nhanh do đại dịch Covid-19. 

 Từ trước tới nay, Nga áp dụng thuế cố định dối với lúa mì xuất khẩu. Thuế tính theo công thức mới này sẽ áp dụng từ 15/2 đến 16/20201. 

Bộ trưởng Kinh tế Nga Maxim Reshetnikov cho biết : “Chúng tôi kỳ vọng những biện pháp này là đủ để ổn định và kiềm chế sự gia tăng giá lúa mì. Công thức sẽ được đặt ở mức 70% chênh lệch giữa giá cơ bản của mỗi tấn lúa mì và 200 USD .
Bộ trưởng Kinh tế phát biểu, bắt đầu từ ngày 1/4/2021, các nhà xuất khẩu ngũ cốc của Nga sẽ phải báo cáo giá hợp đồng của họ với Sở giao dịch Moscow, giá đó sẽ là cơ sở để áp theo công thức tính thuế và được công bố hàng tuần vào ngày làm việc cuối cùng trong tuần và áp dụng từ ngày làm việc thứ ba sau khi công bố.
Reuters cũng đưa tin, trong cuộc họp vào ngày 4/2/20201, Tổng thống Nga Vladimir Putin cho biết công thức này sẽ trở thành một cơ chế xuất khẩu ngũ cốc vĩnh viễn ở Nga.
Xuất khẩu lúa mì và ngô cũng sẽ bị đánh thuế theo công thức này. Công thức sẽ tương tự như lúa mì, nhưng sẽ sử dụng mức 185 USD thay vì 200 USD để tính toán.

Nguồn: VITIC/Reuters