Theo tổ chức Unica, các nhà máy phân bổ 47,2% mía sản xuất đường trong giai đoạn này, so với 36% một năm trước. Nhưng doanh số bán ethanol ngậm nước giảm ít hơn so với trong tháng 4/2020, thấp hơn 24% so với mức năm trước, so với thấp hơn 50% trong tuần đầu của đại dịch Covid-19.
Antonio de Padua Rodrigues, giám đốc kỹ thuật của Unica cho biết ethanol được định giá cạnh tranh trong thị trường này, cho phép nhiên liệu sinh học tăng tỷ trọng so với xăng tại các trạm bơm. Tại một số bang như Mato Grosso, giá ethanol gần bằng 60% giá xăng.
Doanh số bán nhiên liệu nói chung dường nhu đang phục hồi tại Brazil, bổ sung rằng thực tế dẫn tới sự gia tăng hoạt động lọc dầu.
Các nhà máy lọc dầu Petrobras đang hoạt động với 73% công suất trong ngày chủ nhật (24/5) một mức tương tự trong năm trước.
Unica cũng cho biết trong báo cáo này rằng doanh số bán đường tại thị trường nội địa tăng 4% trong niên vụ này so với niên vụ trước, mặc dù tại một số khu vực tiêu thụ lớn nhất được yêu cầu ở nhà. Xuất khẩu đường tăng gần 50%, khi các mức sản lượng tăng tương tự.
 

Nguồn: VITIC/Reuters