2 Các yếu tố sản xuất này, kết hợp với mức thuế cấm 62,5% đối với gạo nhập khẩu, khiến giá tăng 37% từ tháng 1 đến tháng 12 năm 2020.
Để bình ổn thị trường lương thực, Chính phủ Bangladesh đã mở nhiều phiên đấu thầu nhập khẩu gạo và giảm thuế nhập khẩu. Cơ quan Ngũ cốc Nhà nước Bangladesh đã phát hành và mua gói thầu gạo đầu tiên trong vòng 3 năm với giá 50.000 tấn vào tháng 11 năm 2020 và tiếp tục phát hành các gói thầu tiếp theo. Ngoài ra, vào tháng 12, Bangladesh đã hạ thuế nhập khẩu gạo từ 62,5% xuống 25% để khích lệ tư thương nhập khẩu gạo.

 

Biểu đồ giá và nhập khẩu gạo của Bangladesh

 

 

Nguồn: VITIC / USDA