Bộ Nông nghiệp nước này dự báo diện tích vụ lúa chính sẽ đạt 60 triệu rais(9,6 triệu ha), cho năng suất 24,66 triệu tấn lúa, cao hơn mức 24,30 triệu tấn cùng vụ năm trước.
Thứ trưởng Bộ Nông nghiệp Thái Lan cho biết, dự báo mưa sẽ tạm dừng trong khoảng từ giữa tháng 6 đến tháng 7, nhưng sẽ nhiều lên từ tháng 8 cho đến tháng 10, giúp cho các hồ chứa sẽ đầy nước hơn năm ngoái.
Nông dân Thái Lan bắt đầu trồng lúa vụ chính của năm 2020/21 từ ngày 18/5/2020, khi mùa mưa bắt đầu và sau khi Thái Lan tuyên bố đợt khô hạn bắt đầu từ tháng 11 năm ngoái đã chính thức kết thúc, mặc dù cảnh báo một số khu vực có thể sẽ không nhận được mưa thường xuyên trong nhiều tuần.
Sản lượng gạo nước này trong cả năm 2020/21 dự báo sẽ đạt khoảng 30,87 triệu tấn, bao gồm vụ chính và vụ phụ.
 

Nguồn: VITIC/Reuters