Giá gạo nguyên liệu ổn định. Giá gạo nguyên liệu IR 504 ở mức 9.300-9.350 đồng/kg. Gạo thành phẩm xuất khẩu tăng 50 đồng/kg IR 504 ở mức 10.600 đồng/kg; giá tấm 1 IR 504 ổn định ở mức 9.200 đồng/kg. Giá cám vàng tăng 100 đồng/kg lên 6.700 đồng/kg.

Giá lúa gạo ngày 30/10/2020

ĐVT: đồng/kg

Chủng loại

Ngày 30/10/2020

Thay đổi so với ngày 28/10/2020

NL IR 504

9.300-9.350

0

TP IR 504

10.600

+50

Tấm 1 IR 504

9.200

0

Cám vàng

6.700

+100

Tại Sóc Trăng, giá lúa Đài thơm 8 tại vựa đứng ở mức 6.050 đồng/kg; OM 4900 6.150 đồng/kg; OM 6976 5.750 đồng/kg; lúa RVT 6.400 đồng/kg.

Với mặt hàng gạo, giá gạo duy trì ở mức ổn định. Cụ thể, giá gạo NL IR 504 ở mức 9.350 đồng/kg; gạo NL OM 5451 ở mức 9.000 đồng/kg; gạo OM 18 ở mức 9.050 đồng/kg; gạo TP IR 504 10.500 đồng/kg.

Số liệu thống kê cho thấy, vụ lúa mùa năm 2020 cả nước gieo cấy được hơn 1,58 triệu ha, bằng 98,4% vụ mùa năm trước. Tính đến trung tuần tháng 10, cả nước thu hoạch được 990.700 ha, chiếm 62,5% diện tích gieo cấy và bằng 97,2% cùng kỳ năm trước. Năng suất lúa mùa năm nay đạt 50,7 tạ/ha, tăng 0,3 tạ/ha so với năm trước; sản lượng ước tính đạt 8,04 triệu tấn, giảm 59.500 tấn so với vụ mùa trước.

Nguồn: VITIC