Theo Cục Quản lý không gian mạng Trung Quốc, đây chỉ là tin đồn sai sự thật bởi sự thật là gạo không phải vật chủ của virus và virus không thể nhân bản và sinh sôi nảy nở trên hạt gạo. Nếu virus có bám trên hạt gạo thì cũng sẽ bị chết trong quá trình lưu trữ lúa gạo.

Nguồn: VITIC/chinadaily