Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam   

Diễn đàn của người làm cà phê

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.399

Trừ lùi: +80

Đắk Lăk

31.700

0

Lâm Đồng

31.200

0

Gia Lai

31.600

0

Đắk Nông

31.600

0

Hồ tiêu

40.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.105

-5

Trên thị trường thế giới, cuối tuần giá cà phê trên hai sàn giao dịch trái chiều. Giá arabica kỳ hạn tháng 3 và tháng 5 trừ 0,8 US cent, tương đương 0,71% và 0,69% xuống lần lượt ở 112,15 US cent/lb và 114,45 US cent/lb. Giá cà phê robusta giao kỳ hạn 3 cộng 4 USD, tương đương 0,3% lên mức 1.337 USD/tấn và giá giao kỳ hạn tháng 5 tăng 5 USD, tương đương 0,38% ở mức 1.319 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ

hạn

Giá

Thay

đổi

% thay

đổi

Khối

lượng

Cao

nhất

Thấp

nhất

Mở

cửa

mở

03/20

1319

+5

+0.38 %

4004

1322

1310

1311

51334

05/20

1337

+4

+0.3 %

4019

1339

1329

1333

35298

07/20

1358

+5

+0.37 %

1396

1359

1350

1354

16342

09/20

1378

+6

+0.44 %

610

1378

1370

1375

7617

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Diễn đàn của người làm cà phê

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

03/20

112.15

-0.8

-0.71 %

17713

113.40

111.35

113.05

101800

05/20

114.45

-0.8

-0.69 %

7470

115.70

113.70

115.70

57185

07/20

116.75

-0.8

-0.68 %

2714

118.10

116

118.10

46403

09/20

118.85

-0.8

-0.67 %

2685

120

118.10

120

32478

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Dẫn nguồn Diễn đàn của người làm cà phê, hai sàn cà phê tiếp tục ngược chiều nhau do có nhiều báo cáo thể hiện sự lạc quan vào vụ mùa cà phê Brazil năm 2019 có khả năng xấp xỉ vụ mùa kỷ lục năm 2018, khi cây cà phê arabica vào năm cho sản lượng tích cực theo chu kỳ “hai năm một”. Thị trường cà phê robusta vẫn duy trì mức chênh lệch cộng do nguồn cung vẫn còn bị thắt chặt vì giá thấp nên nhà nông hạn chế bán ra.
Tuần trước, ngày 16/01, Công ty Cung ứng và Dự báo Nông sản (Conab) thuộc Bộ Nông nghiệp Brazil đưa ra dự báo lần đầu sản lượng vụ mùa cà phê năm nay sẽ trong khoảng 57,2 – 62,02 triệu bao, không chỉ do vụ mùa cà phê arabica tăng mà còn do nhiều diện tích trồng mới bắt đầu cho sản lượng.
Hôm nay, Thứ Hai, ngày 20/01, thị trường New York nghỉ Lễ Martin Luther King, đóng cửa cả ngày. Thị trường London vẫn mở cửa giao dịch bình thường.

Nguồn: VITIC/REUTERS