Tham khảo giá cà phê nhân xô tại Việt Nam

TT nhân xô

Giá trung bình

Thay đổi

FOB (HCM)

1.266

Trừ lùi: +80

Đắk Lăk

31.200

0

Lâm Đồng

30.700

0

Gia Lai

31.000

0

Đắk Nông

31.000

0

Hồ tiêu

42.000

0

Tỷ giá USD/VND

23.180

-70

Đơn vị tính: VND/kg|FOB: USD($)/tấn

Diễn đàn của người làm cà phê

Trên thị trường thế giới, hai sàn giao dịch vẫn tiếp tục xu hướng trái chiều. Giá arabica kỳ hạn tháng 7/2020 mất thêm 1,4 US cent, tương đương 1,31% chốt ở 105,65 US cent/lb; robusta giao cùng kỳ hạn tăng 2 USD, tương đương 0,17% lên mức 1.186 USD/tấn.

Giá cà phê Robusta giao dịch tại London

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

07/20

1186

+2

+0.17 %

5837

1191

1173

1177

61419

09/20

1209

+3

+0.25 %

4566

1212

1196

1196

37934

11/20

1229

+3

+0.24 %

2124

1232

1215

1220

18303

01/21

1249

+3

+0.24 %

1350

1252

1236

1240

11146

Đơn vị tính: USD($)/ Tấn | Đơn vị giao dịch: lot = 10 tấn

Giá cà phê Arabica giao dịch tại New York

Kỳ hạn

Giá

Thay đổi

% thay đổi

Khối lượng

Cao nhất

Thấp nhất

Mở cửa

HĐ mở

07/20

105.65

-1.4

-1.31 %

12399

107.65

105.30

106.75

80576

09/20

107.05

-1.35

-1.25 %

6783

108.95

106.70

108.20

50558

12/20

108.95

-1.25

-1.13 %

2892

110.75

108.65

109.95

50958

03/21

110.80

-1.25

-1.12 %

1307

112.65

110.55

112.05

24243

Đơn vị tính: USD Cent/lb | 1USD = 100cent | 1Lb ~= 0.45Kg | Đơn vị giao dịch: lot = 37,500 lb

Đồng real tiếp tục suy yếu khiến nông dân Brazil mạnh tay bán ra làm arabica trượt giá thêm.
Giá cà phê đã giảm gần như trong suốt tháng 4. Tuy vậy, đã bắt đầu có tín hiệu hồi phục, với các dự đoán về sự gián đoạn đối với sản lượng từ nhiều nhà sản xuất như Brazil.
Hiệp hội Cà phê Hạt (GCA) của Mỹ báo cáo cà phê dự trữ tại các kho cảng quốc gia đã tăng 494.299 bao, tương đương 8,21% trong tháng 4/2020, đăng ký tồn kho lên mức 6.517.867 bao, trong khi khối lượng cà phê đang vận chuyển quá cảnh khắp Bắc Mỹ và tại kho hàng của nhà rang xay khoảng 1,2 triệu bao nữa. Với mức tiêu thụ khoảng 595.000 bao/tuần, tổng số tồn kho này sẽ đáp ứng đủ cho nhu cầu rang xay trong khoảng hơn 12 tuần, được cho là một con số dự trữ khá ổn định.

Nguồn: VITIC/Reuters