Giá cao su kỳ hạn tháng 8/2021 trên sàn Osaka mở cửa tăng 0,4 JPY, tương đương 0,2% lên mức 272,8 JPY/kg.

Giá cao su kỳ hạn tháng 5/2021 trên sàn Thượng Hải tăng 0,3% lên 15.220 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 15/3/2021

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

21- Apr

2,36

Thái Lan

STR20

21- Apr

1,80

Malaysia

SMR20

21- Apr

1,80

Indonesia

SIR20

21- Apr

N/A

Thái Lan

USS3

THB/kg

21- Apr

63,60

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

21- Apr

1.690

Thái Lan

Mủ 60% (drum)

21- Apr

1.790

 

 

Singapore

 

 

 

TSR20

 

 

 

US cent/kg

 

21- Apr

178,30

21- May

178,50

21- Jun

179,30

21- Jul

180,00

 

RSS3

 

US cent/kg

 

21- Apr

245,80

21- May

245,00

21- Jun

244,30

21- Jul

244,30

Một số thông tin khác:

Tại Hàn Quốc, nhập khẩu cao su tự nhiên (mã HS 4001) trong tháng 1/2021 đạt 26,22 nghìn tấn, trị giá 43,45 triệu USD, tăng 4,5% về lượng và tăng 23,1% về trị giá so với tháng 1/2020
Trong tháng 1 này, 5 thị trường lớn nhất cung cấp cao su tự nhiên cho Hàn Quốc là: Indonesia, Thái Lan, Việt Nam, Myanmar và Campuchia. Trong đó, Việt Nam cung cấp 3,92 nghìn tấn, trị giá 7,44 triệu USD, giảm 10,5% về lượng, nhưng tăng 11,6% về trị giá so với tháng 1/2020.

Nguồn: VITIC/Reuters