Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn TOCOM không thay đổi ở mức 153 JPY (1,43 USD)/kg.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 90 CNY lên 10.325 CNY (1.454 USD)/tấn.
Giá cao su kỳ hạn tháng 6/2020 trên sàn SICOM tăng 0,1% lên 109,3 US cent/kg.
Giá dầu tăng cao thúc đẩy nhu cầu các hàng hóa khác bao gồm cao su. Giá dầu tăng hơn 1 USD/thùng lên mức cao nhất hơn 1 tháng được hỗ trợ bởi việc tiếp tục cắt giảm sản lượng.
Các nhà đầu tư đang theo dõi tồn trữ cao su tại nước mua hàng đầu – Trung Quốc. Tồn trữ cao su tại Thượng Hải giảm 0,1% so với tuần trước đó.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 15/5/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jun

1,38

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jun

1,15

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jun

1,10

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jun

1,11

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jun

37,52

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jun

1.130

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jun

1.030

Singapore

 

 

19- Jun

108,1

 

RSS3

 

20-Jul

110,2

 

 

 

20-Aug

113

 

 

 

20-Sep

115,5

 

 

US cent/kg

19- Jun

136

 

TSR20

 

20-Jul

135,1

 

 

 

20-Aug

135,2

 

 

 

20-Sep

135,3

Nguồn: VITIC/Reuters