Giá cao su kỳ hạn trên sàn Thượng Hải giảm 0,1% xuống 11.625 CNY/tấn.
Đồng USD ở mức khoảng 109,98 JPY so với khoảng 109,86 JPY trong ngày 18/2/2020.
Giá dầu tăng cao với dầu Brent tăng 11 US cent và dầu thô Mỹ tăng 10 US cent.
Chỉ số Nikkei trung bình của Nhật Bản tăng khoảng 0,5%.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 18/2/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Mar

1,57

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Mar

1,39

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Mar

1,36

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Mar

1,39

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Mar

41,86

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Mar

1.210

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Mar

1.110

Singapore

 

 

20-Mar

157,5

 

RSS3

 

20-Apr

162,4

 

 

 

20-May

167,3

 

 

 

20-Jun

169,3

 

 

US cent/kg

20-Mar

134,3

 

TSR20

 

20-Apr

135,2

 

 

 

20-May

136,2

 

 

 

20-Jun

137,3

Nguồn: VITIC/Reuters