Giá cao su kỳ hạn tháng 12/2020 trên sàn TOCOM tăng 1,7 JPY tương đương 1,1% lên 157 JPY/kg. Thị trường chứng khoán Tokyo tăng hơn 0,6%.
Những phát hiện ban đầu từ 3 loại vắc xin thử nghiệm tiềm năng cho thấy kết quả tích cực, gia tăng kỳ vọng giải pháp y tế cho đại dịch toàn cầu.
Các nhà lãnh đạo của chính phủ tại Mỹ và EU đang thúc đẩy gói kích thích lớn nhằm giảm bớt thiệt hại kinh tế từ đại dịch.
Tại Trung Quốc – nước tiêu thụ cao su lớn nhất thế giới – các rạp chiếu phim bắt đầu mở cửa trở lại.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải tăng 45 CNY lên 10.575 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 20/7/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Aug

1,52

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Aug

1,26

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Aug

1,18

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Aug

 

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Aug

40,68

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Aug

1.190

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Aug

1.090

Singapore

 

 

20-Jul

116,9

 

RSS3

 

20-Aug

119,5

 

 

 

20-Sep

120,5

 

 

 

20-Oct

122,5

 

 

US cent/kg

20-Jul

151,1

 

TSR20

 

20-Aug

147,2

 

 

 

20-Sep

143,2

 

 

 

20-Oct

142,6

Nguồn: VITIC/Reuters