Giá cao su kỳ hạn tháng 10/2020 trên sàn TOCOM giảm 2,5 JPY tương đương 1,6% xuống 153 JPY/kg, phiên giảm đầu tiên trong 4 phiên.
Trung Quốc – nước sản xuất và tiêu thụ hàng hóa lớn – thực hiện luật an ninh quốc gia mới đối với Hồng Kông sau các cuộc biểu tình ủng hộ dân chủ vào năm ngoái.
Chính phủ Trung Quốc hứa tăng chi tiêu và tài trợ để hỗ trợ nền kinh tế lớn thứ 2 thế giới, bị ảnh hưởng bởi đại dịch virus corona.
Giá cao su kỳ hạn tháng 9/2020 trên sàn Thượng Hải giảm 2,5% xuống 10.200 CNY/tấn.

Giá cao su đóng cửa tại châu Á ngày 21/5/2020

Thị trường

Chủng loại

ĐVT

Kỳ hạn

Giá đóng cửa

Thái Lan

RSS3

USD/kg

19- Jun

1,40

Thái Lan

STR20

USD/kg

19- Jun

1,18

Malaysia

SMR20

USD/kg

19- Jun

1,12

Indonesia

SIR20

USD/kg

19- Jun

1,13

Thái Lan

USS3

THB/kg

19- Jun

37,71

Thái Lan

Mủ 60%(drum)

USD/tấn

19- Jun

1.170

Thái Lan

Mủ 60% (bulk)

USD/tấn

19- Jun

1.070

Singapore

 

 

19- Jun

109,8

 

RSS3

 

20-Jul

112,6

 

 

 

20-Aug

114,9

 

 

 

20-Sep

117,1

 

 

US cent/kg

19- Jun

135

 

TSR20

 

20-Jul

134,3

 

 

 

20-Aug

134

 

 

 

20-Sep

134,3

Nguồn: VITIC/Reuters