Xuất khẩu thủy sản của Indonesia tăng khả quan trong bối cảnh COVID19

Artati Widiarti, Giám đốc phụ trách năng lực cạnh tranh thủy hải sản, cho biết ngành thủy sản ghi nhận kết quả tốt trong 5 tháng đầu năm 2021. Cán cân thương mại của lĩnh vực này cũng thặng dư 1,9 tỷ USD, tăng 3,72% so với cùng kỳ năm ngoái.
Lũy kế, xuất khẩu thủy sản đạt 2,1 tỷ USD trong 5 tháng đầu năm 2021, tăng 4,94% so với cùng kỳ năm ngoái.
Các mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu cao bao gồm tôm đạt 865,9 triệu USD và chiếm 41% tổng giá trị xuất khẩu; cá ngừ đại dương, cá saba 269,5 triệu USD và chiếm 12,7%, và bạch tuộc đạt 223,6 triệu USD và chiếm 10,6%.
Mỹ vẫn là thị trường xuất khẩu chính của Indonesia, với kim ngạch 934,1 triệu USD, chiếm 44,2% tổng kim ngạch xuất khẩu, tiếp theo là Trung Quốc với 311,2 triệu USD, tương đương 14,7% và các nước ASEAN khác với 230,7 triệu USD, chiếm 10,9%.

Nguồn: Vasep/undercurrentnews