Giá hầu hết các loại nguyên liệu TĂCN nhập về Việt Nam tăng cao đã đẩy giá TĂCN trong nước tháng 12/2021 tiếp tục cao.

Nguồn cung nguyên liệu hạn hẹp do sản lượng giảm tại các nước sản xuất lớn.

Nhu cầu ngô ngô của Trung Quốc giảm, trong khi nhu cầu đậu tương, lúa mì tăng trở lại.

Thị trường TĂCN thế giới năm 2022 dự báo sẽ …….

Những thông tin phân tích và dự báo về thị trường TĂCN thế giới trong thời gian tới và những tác động tới thị trường Việt Nam được thông tin chi tiết trong báo cáo “THÔNG TIN THỊ TRƯỜNG THỨC ĂN CHĂN NUÔI THẾ GIỚI VÀ NHỮNG TÁC ĐỘNG TỚI THỊ TRƯỜNG VIỆT NAM THÁNG 12/2021: PHÂN TÍCH VÀ DỰ BÁO”.

NHỮNG NỘI DUNG CHÍNH

I.    Diễn biến giá thức ăn chăn nuôi các thị trường chủ chốt trên thế giới tháng 12/2021

1.    Xu hướng giá chung trên thế giới

1.1.    Ngô và sản phẩm ngô

1.2.    Đậu tương và khô đậu tương

1.3.    Lúa mì

1.4.    Gạo tấm

II.    Cung – cầu thế giới

1.    Nguồn cung

1.1.    Ngô và sản phẩm ngô

1.2.    Đậu tương và khô đậu tương

1.3.    Lúa mì

2.    Nhu cầu

2.1.    Ngô và sản phẩm ngô

2.2.    Đậu tương và khô đậu tương

2.3.    Lúa mì

III.    Tác động của thị trường thế giới tới thị trường Việt Nam

1.    Tác động tới giá trong nước

2.    Tác động tới nguồn cung trong nước

IV.    Dự báo

QUÝ KHÁCH QUAN TÂM XIN VUI LÒNG NHẤN VÀO ĐƯỜNG LINK SAU:

Nguồn: Vinanet/VITIC