Theo thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, tháng 6/2024, cả nước nhập khẩu 292,836 tấn khí đốt hóa lỏng (khí gas), tương đương gần 183,44 triệu USD, giá trung bình 626,4 USD/tấn, tăng 7,26% về lượng, tăng 8,09% về kim ngạch và tăng 0,77% về giá so với tháng 5/2024.
Tính chung trong 6 tháng đầu năm 2024, cả nước nhập khẩu trên 1,56 triệu tấn khí đốt hóa lỏng, trị giá gần 1,01 tỷ USD, giá trung bình đạt 644,75 USD/tấn, tăng 35,84% về lượng và tăng 34,25% kim ngạch nhưng giảm 1,17% về giá so với cùng kỳ năm 2023.
Qatar, Malaysia và Saudi Arabia là 3 thị trường lớn nhất cung cấp khí đốt hóa lỏng cho Việt Nam; trong đó, đứng đầu là thị trường Qatar, tháng6/2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 44,200 tấn, tương đương gần 27,16 triệu USD, giá 614,42 USD/tấn, tăng 5,48% về lượng nhưng giảm 1,8% về kim ngạch so với tháng 5/2024 và giá giảm 6,91%; trong tháng 6/2023 nước ta không nhập khẩu khí đốt hóa lỏng từ thị trường này. Tính chung, 6 tháng đầu năm 2024 nhập khẩu 321,903tấn khí đốt hóa lỏng từ thị trường Qatar, tương đương gần 193,13 triệu USD, giá 599,96 USD/tấn, tăng mạnh 250,49% về lượng, tăng 214,09% về kim ngạch nhưng giảm 10,38% về giá so với 6 tháng đầu năm 2023; chiếm 20,6% trong tổng lượng và chiếm 19,17% trong tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.
Malaysia là thị trường lớn thứ 2, với lượng nhập khẩu 241,683 tấn, tương đương gần 157,77 triệu USD, giá nhập khẩu 652,8 USD/tấn, tăng mạnh 311,91% về lượng, tăng 312,91% về kim ngạch và tăng nhẹ 0,24% về giá so với 6 tháng đầu năm 2023, chiếm 15,47% trong tổng lượng và chiếm 15,66% trong tổng kim ngạch. Riêng tháng 6/2024, nhập khẩu từ thị trường này đạt 19,455 tấn, tương đương gần 13,76 triệu USD, giá 707,26 USD/tấn, tăng 33,71% về lượng, tăng 34,26% về kim ngạch so với tháng 5/2024 và giá tăng nhẹ 0,41%; so với tháng 6/2023 cũng tăng mạnh 154,88% về lượng, tăng 270,85% kim ngạch và tăng 45,5% về giá.
Tiếp theo là thị trường Saudi Arabia đạt 187,428 tấn, trị giá gần 125,44 triệu USD, giá 669,26 USD/tấn, giảm 47,24% về lượng, giảm 44,8% về kim ngạch nhưng tăng 4,64% về giá so với 6 tháng đầu năm 2023, chiếm 12% trong tổng lượng và chiếm 12,45% tổng kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng của cả nước.
Nhìn chung, kim ngạch nhập khẩu khí đốt hóa lỏng 6 tháng đầu năm 2024 từ đa số thị trường tăng cả khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2023.

Nhập khẩu khí đốt hóa lỏng 6 tháng đầu năm 2024

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 10/7/2024 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Các thị trường chủ yếu cung cấp khí gas cho VN 6 tháng năm 2024

Nguồn: Vinanet/VITIC