Theo thông tin mới nhất của Tổng cục Hải quan, tháng 7/2021, cả nước nhập khẩu 329.619 tấn hạt điều với kim ngạch 447,06 triệu USD, giá trung bình 1.356,3 USD/tấn, tăng 9,7% về lượng, tăng 10,3% về kim ngạch và tăng 0,6% về giá so với tháng 6/2021.
Như vậy, hoạt động nhập khẩu hạt điều tiếp tục tăng những tháng gần đây và lũy kế 7 tháng năm 2021, lượng điều nhập khẩu vượt 2,03 triệu tấn, với kim ngạch đạt gần 3,05 tỷ USD, giá trung bình 1.499 USD/tấn, tăng 160,2% về lượng, tăng 207% về kim ngạch và tăng 18% về giá so với cùng kỳ năm 2020.
Đáng chú ý, dù mới hết tháng 7 nhưng kim ngạch và lượng điều nhập khẩu đã vượt xa kết quả của cả năm 2020 (năm 2020, cả nước chỉ nhập khẩu 1,45 triệu tấn với kim ngạch hơn 1,8 tỷ USD, giảm 11% về lượng và giảm 17,1% về kim ngạch so với năm 2019).
Trong số các thị trường nhập khẩu, thì nhập khẩu từ Campuchia tăng đột biến và trở thành nhà cung cấp hạt điều lớn nhất cho Việt Nam. Riêng tháng 7/2021, lượng điều nhập khẩu từ thị trường này là 79.740 tấn, kim ngạch gần 135 triệu USD, giá trung bình 1.692,9 USD/tấn, tăng 7% về lượng, tăng 6,5% về kim ngạch nhưng giảm 0,5% về giá so với tháng 6/2021; tính chung 7 tháng năm 2021 đạt gần 1,1 triệu tấn, kim ngạch hơn 1,83 tỷ USD vượt xa kết quả của cả năm ngoái của thị trường này, tăng 455,9% về lượng, tăng 632% về kim ngạch (cả năm 2020 là 216.330 tấn, kim ngạch gần 276 triệu USD); giá nhập khẩu từ Campuchia cũng tăng mạnh 31,7%, đạt 1.678,6 USD/tấn. Hạt điều nhập khẩu từ Campuchia chiếm 53,7% trong tổng khối lượng và chiếm 60,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hạt điều của cả nước.
Đứng sau thi trường chủ đạo Campuchia là thị trường Bờ biển Ngà cũng có mức tăng mạnh trên 84% cả về khối lượng và kim ngạch, đạt gần 308.389 tấn, kim ngạch hơn 399,43 triệu USD, chiếm 15,2% trong tổng khối lượng và chiếm 13,1% trong tổng kim ngạch.

Nhập khẩu hạt điều 7 tháng năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/8/2021 của TCHQ)

Hạt điều nhập khẩu từ Campuchia tăng trên 60% kim ngạch


Nguồn: VITIC