Trong tháng 1/2022, điện thoại các loại và linh kiện dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang Anh, đạt 86,2 triệu USD, chiếm 15,6% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng đạt 64,4 triệu USD, tăng 10,1%, chiếm 11,7%. Tiếp theo là hàng dệt may, đạt 64,3 triệu USD, chiếm 11,7%.
Trong tháng đầu năm 2022, một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với năm trước. Một số nhóm mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng khá so với tháng 1/2021: xuất khẩu dệt may tăng 52,5%; nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện tăng 73,5%; cà phê tăng 444,2%; phương tiện vận tải và phụ tùng tăng 88,6%; bánh kẹo và sản phẩm từ ngũ cốc tăng 160,5%; xơ, iji dệt các loại tăng 226,5%; nguyên phụ liệu dệt may da giày tăng 90,5%; dây điện và dây cáp điện tăng 319,8%; cao su tăng 68,4%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Anh tháng 1/2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 14/2 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC