Theo số liệu thống kê của Tổng cục hải quan, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường New Zealand trong tháng 9/2022 đạt 57,4 triệu USD, giảm 22,7% so với tháng trước đó, tính chung 9 tháng đầu năm 2022 đạt 540,06 triệu USD, tăng 12,1% so với cùng kỳ năm trước.
Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường New Zealand: Điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; hàng dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ…trong đó mặ hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là: Điện thoại các loại và linh kiện, đạt 15,8 triệu USD trong tháng 9/2022, giảm 36,1% so với tháng trước đó, tính chung 9 tháng đầu năm đạt 168,4 triệu USD, tăng 13,5%, chiếm 31,1% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 57,1 triệu USD trong 9 tháng đầu năm 2022, giảm 10%, chiếm 10,5% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp sau là mặt hàng giày dép các loại, đạt 43,4 triệu USD, tăng 16,2%, chiếm 8% tỷ trọng xuất khẩu.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá trong 9 tháng đầu năm 2022: Hàng dệt may tăng 31,6%; hàng thủy sản 30,7%; cà phê tăng 34,8%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang New Zealand 9 tháng đầu năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/10 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC