Việt Nam xuất khẩu các mặt hàng sang thị trường New Zealand: Điện thoại các loại và linh kiện; máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện; giày dép các loại; máy móc, thiết bị, dụng cụ và phụ tùng; hàng dệt may; gỗ và sản phẩm gỗ…trong đó mặ hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất là: Điện thoại các loại và linh kiện, đạt 24,7 triệu USD trong tháng 8/2022, tăng 53,9% so với tháng trước đó, tính chung 8 tháng đầu năm đạt 152,5 triệu USD, tăng 17,2%, chiếm 31,6% tổng kim ngạch xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng: Máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 51,9 triệu USD, giảm 4,6%, chiếm 10,7% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp sau là mặt hàng giày dép các loại, đạt 38,6 triệu USD, tăng 10,7%, chiếm 8% tỷ trọng xuất khẩu.
Những mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng trong 8 tháng đầu năm 2022: Hàng dệt may tăng 32%; hàng thủy sản 17,9%; cà phê tăng 24,6%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ tăng 6,3%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang New Zealand 8 tháng đầu năm 2022

(Tính toán số liệu công bố ngày 11/9 của TCHQ)

 

Nguồn: VITIC