Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, nhập khẩu nhóm hàng máy móc, thiết bị về Việt Nam tháng 10/2021 giảm 3% so với tháng 9/2021, đạt 3,56 tỷ USD; so với tháng 10/2020 thì tăng 8,1%.
Tính chung 10 tháng năm 2021 nhập khẩu nhóm hàng này đạt 38,39 tỷ USD, tăng 29,2% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 14,2% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Máy móc, thiết bị nhập khẩu về Việt Nam phần lớn có xuất xứ từ Trung Quốc chiếm 57,8% trong tổng kim ngạch nhập khẩu nhóm hàng này của cả nước, đạt gần 20,65 tỷ USD, tăng 57,2% so với cùng kỳ năm 2020; trong đó riêng tháng 10/2021 đạt 1,85 tỷ USD, giảm 10% so với tháng 9/2021 nhưng tăng 12,6% so với tháng 10/2020.
Đứng sau thị trường chủ đạo Trung Quốc là thị trường Hàn Quốc chiếm tỷ trọng 13,3%, đạt gần 5,1 tỷ USD, tăng 3,5%; riêng tháng 10/2021 nhập khẩu từ thị trường này đạt 400,53 triệu USD, giảm 7,4% so với tháng 9/2021 và giảm 16,9% so với cùng tháng năm trước.
Tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 3,62 tỷ USD, giảm 1%; nhập từ EU 2,89 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2020; Nhập từ thị trường Đông Nam Á tăng 5,2%, đạt 2,3 tỷ USD.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu máy móc, thiết bị sang các thị trường trong tháng 10/2021 đạt 3,63 tỷ USD, tăng 12,6% so với tháng 9/2021; tính chung 10 tháng năm 2021 xuất khẩu đạt 29,9 tỷ USD, tăng 41,2% so với cùng kỳ năm 2020. Như vậy Việt Nam nhập siêu nhóm hàng máy móc, thiết bị đạt 8,49 tỷ USD.

Nhập khẩu máy móc, thiết bị 10 tháng năm 2021

(Theo số liệu công bố ngày 13/11/2021 của TCHQ)

ĐVT: USD

Nhập khẩu máy móc, thiết bị từ Trung Quốc tăng trên 57%
 

Nguồn: Vinanet/VITIC