Sắt thép là nhóm hàng dẫn đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Campuchia. Trong tháng 7/2021, kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 69,9 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 lên 513 triệu USD, tăng 164,6% so với cùng kỳ năm trước và chiếm gần 20% tổng trị giá xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang thị trường này.
Xuất khẩu hàng dệt may các loại sang Campuchia trong tháng 7 đạt 62,6 triệu USD, nâng kim ngạch xuất khẩu 7 tháng/2021 lên 395,9 triệu USD, tăng 22% so với cùng kỳ năm trước và chiếm 14,2% tổng trị giá hàng hóa Việt Nam xuất khẩu sang Campuchia.
Hàng hóa xuất khẩu sang Campuchia 7 tháng đầu năm 2020 nhìn chung tăng kim ngạch so với 7 tháng đầu năm 2020; trong đó, xuất khẩu tăng khá ở các nhóm hàng như: Phân bón các loại tăng 83,5%; xơ, sợi dệt các loại tăng 130,6%; hàng rau quả tăng 191,7%; thủy tinh và các sản phẩm thủy tinh tăng 626%.
Ngược lại, xuất khẩu lại sụt giảm ở một số nhóm sau: Hàng thủy sản giảm 53,6%; Clanhke và xi măng giảm 53,7%; sản phẩm nội thất từ chất liệu khác gỗ giảm 30,2%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Campuchia 7 tháng đầu năm 2021

(Tính toán số liệu công bố ngày 12/8 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC