Riêng tháng 12/2022 kim ngạch nhập khẩu từ thị trường này tăng mạnh 35,9% so với tháng 11/2022, đạt trên 721,99 triệu USD và tăng 24,5% so với cùng tháng năm 2021.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Ấn Độ đạt trên 7,96 triệu USD trong năm 2022, tăng 26,8% so với năm 2021. Như vậy, Việt Nam xuất siêu sang thị trường Ấn Độ năm 2022 đạt 875,06 triệu USD, trong khi năm 2021 Việt Nam nhập siêu từ Ấn Độ 683,06 triệu USD.
Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Ấn Độ chiếm 1,97% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa của cả nước. Trong năm 2022 nhóm hàng Sắt thép các loại nhập khẩu từ Ấn Độ đạt kim ngạch lớn nhất 774,69 triệu USD, chiếm 10,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, giảm mạnh 44,6% so với năm 2021.
Nhóm hàng Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng nhập khẩu từ Ấn Độ đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 549,31 triệu USD, chiếm 7,8% trong tổng kim ngạch, tăng 28,3%. Tiếp đến nhóm hàng Kim loại thường đạt 515,28 triệu USD, chiếm 7,3% trong tổng kim ngạch, tăng 26,3%; Đá quý, kim loại quý và sản phẩm đạt 404,17 triệu USD, chiếm 5,7%, tăng mạnh 50%

Nhập khẩu hàng hóa từ Ấn Độ năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 12/1/2023 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Những nhóm hàng chủ yếu nhập khẩu từ Ấn Độ năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC