trong đó, riêng tháng 9/2023 đạt 39,92 triệu USD, giảm 15,4% so với tháng 8/2023 nhưng tăng 18,6% so với tháng 9/2022.
Nhóm hàng chè đứng đầu về kim ngạch xuất khẩu sang Pakistan đạt 64,5 triệu USD, chiếm 21,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại sang thị trường này, giảm 10% so với cùng kỳ năm trước. Tiếp đến nhóm hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 46,86 triệu USD, chiếm 15,5%, giảm 72,4%. Xơ, sợi dệt các loại đạt 38,11 triệu USD, chiếm 12,6%, giảm 34%; Sắt thép đạt 29,85 triệu USD, chiếm 9,9%, tăng 247,5%. Máy móc, thiết bị, dụng cụ, phụ tùng đạt 11,36 triệu USD, chiếm 3,8%, tăng 20,6%.

Xuất khẩu sang Pakistan 9 tháng năm 2023

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 13/1