Gạo là mặt hàng dẫn đầu kim ngạch xuất khẩu sang thị trường Indonesia trong tháng 1/2023, đạt 40,9 triệu USD, tăng 65,2% so với tháng trước đó, chiếm 11,5% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là mặt hàng điện thoại các loại và linh kiện đạt 30,8 triệu USD, tăng 156,4% so với tháng trước đó và tăng 53% so với tháng 1/2022, chiếm 8,6% tỷ trọng xuất khẩu. Tiếp đến là nhóm hàng phương tiện vận tải và phụ tùng, đạt 27,9 triệu USD, tăng 53,1% so với tháng trước đó và chiếm 7,8% tỷ trọng.
Trong tháng 1/2023 một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng so với tháng trước đó: Chất dẻo nguyên liệu tăng 18,6%; hóa chất tăng 129,5%; cà phê tăng 70,8%; giấy và các sản phẩm từ giấy tăng 9,5%; kim loại thường khác và sản phẩm tăng 83,5%; quặng và khoáng sản tăng 708,6%; clanhke và xi măng tăng 104,8%; sản phẩm nội thất và chất liệu khác gỗ tăng 51,1%.
Indonesia là quốc gia có số dân theo Hồi giáo lớn nhất thế giới, với gần 85% dân số Indonesia theo đạo Hồi. Thị trường tiêu thụ các sản phẩm Halal (sản phẩm "được cho phép", "hợp pháp" để sử dụng theo Luật Hồi giáo) của Indonesia đã đạt 220 tỷ USD vào năm 2018 và dự kiến tăng lên 330,5 tỷ USD vào năm 2025. Đây là một thị trường đầy tiềm năng cho cho doanh nghiệp xuất khẩu Việt Nam nhất là các doanh nghiệp sản xuất các sản phẩm chất lượng và đạt được chứng chỉ Halal.
Xuất khẩu hàng hóa sang Indonesia tháng 1/2023

Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/2

 

Nguồn: VITIC