Mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu lớn nhất sang thị trường Lào trong tháng 11/2021 là sản phẩm từ sắt thép, trị giá 6,4 triệu USD, tăng 27,5% với tháng trước, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng/2021 đạt 69,1 triệu USD, tăng 53,9%, chiếm 12,7% tỷ trọng xuất khẩu.
Tiếp đến là nhóm mặt hàng sắt thép các loại, trị giá 5,3 triệu USD, tăng 33,1% so với tháng trước đó, nâng tổng kim ngạch xuất khẩu 11 tháng/2021 đạt 63,7 triệu USD, giảm 1,7%, chiếm 11,7% tỷ trọng xuất khẩu.
Ngoài ra Việt Nam còn xuất khẩu các mặt hàng khác sang thị trường Lào: xuất khẩu nhóm mặt hàng máy móc, thiết bị, dụng cụ phụ tùng khác; sản phẩm chất dẻo; hàng rau quả; bánh kẹo và các sản phẩm từ ngũ cốc; giấy và các sản phẩm từ giấy; xăng dầu; phân bón; gốm sứ…trong đó một số mặt hàng có kim ngạch xuất khẩu tăng trưởng khá: Sản phẩm từ chất dẻo xuất khẩu tăng trưởng 66,3%; hàng dệt may tăng 41,8%; phân bón các loại tăng 51,3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngược lại xuất khẩu một số mặt hàng giảm: Hàng rau quả giảm 62,6%; gỗ và sản phẩm gỗ giảm 64,7%; Clanhke và xi măng giảm 54%; cà phê giảm 43,8%; sản phẩm hóa chất 23,3%.
Số liệu xuất khẩu hàng hóa Việt Nam sang Lào 11 tháng đầu năm 2021
(Tính toán số liệu công bố ngày 12/12 của TCHQ) 

Nguồn: VITIC