Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, trong tháng 9/2022 xuất khẩu cà phê của Việt Nam giảm trên 17,8% về lượng và giảm 15% kim ngạch so với tháng 8/2022 nhưng giá tăng 3,3% về giá, đạt 92.550 tấn, tương đương 226,07 triệu USD, giá trung bình 2.442,7 USD/tấn. Tính chung cả 9 tháng đầu năm 2022, xuất khẩu cà phê tăng 13% về lượng, tăng mạnh 37% về kim ngạch và tăng 21.2% về giá so với 9 tháng đầu năm 2021, đạt 1,34 triệu tấn, tương đương 3,06 tỷ USD, giá trung bình 2.283 USD/tấn.
Cà phê của Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất sang thị trường Đức trong 9 tháng đầu năm 2022, chiếm 12% trong tổng lượng và tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước, đạt 170.336 tấn, tương đương 363,11 triệu USD, giá 2.131,8 USD/tấn, giảm 5,9% về lượng, nhưng tăng 13,6% về kim ngạch và tăng 20,8% về giá so với cùng kỳ năm 2021; riêng tháng 9/2022 xuất khẩu đạt 9.653 tấn, tương đương 21,76 triệu USD, giảm 14,4% về lượng, giảm 7,4% kim ngạch so với tháng 8/2022.
Xuất khẩu cà phê sang Italia đứng thứ 2 thị trường, tăng 10% về lượng, tăng 37,6% kim ngạch, tăng 25% về giá so với cùng kỳ, đạt 110.631 tấn, tương đương 236,48 triệu USD, giá 2.137,5 USD/tấn, chiếm trên 8,3% trong tổng lượng và chiếm 7,7% trong tổng kim ngạch xuất khẩu cà phê của cả nước.
Xuất khẩu cà phê sang thị trường Bỉ tăng mạnh cả về lượng, kim ngạch và giá so với cùng kỳ năm 2021, đạt 103.024 tấn, tương đương 218,9 triệu USD, giá trung bình 2.124,7 USD/tấn, chiếm trên 7,7% trong tổng lượng và chiếm 7,2% trong tổng kim ngạch.
Nhìn chung, trong 9 tháng năm 2022, xuất khẩu cà phê sang hầu hết các thị trường tăng mạnh cả về khối lượng và kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Xuất khẩu cà phê 9 tháng năm 2022

(Tính toán theo số liệu công bố ngày 11/10/2022 của TCHQ)

Thị trường xuất khẩu cà phê 9 tháng năm 2022

Nguồn: Vinanet/VITIC