Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 11/2023 tăng 7,2% so với tháng 10/2023 nhưng giảm 6% so với tháng 11/2022, đạt 2,75 tỷ USD. Tính chung cả 11 tháng năm 2023 kim ngạch đạt 30,43 tỷ USD, giảm 12,3% so với cùng kỳ năm 2022.
Hàng dệt may của Việt Nam xuất sang Mỹ luôn đứng đầu về kim ngạch, đạt gần 13,17 tỷ USD, chiếm 43,3% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, giảm 18,3% so với cùng kỳ năm 2022; xuất sang Nhật Bản đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 3,71 tỷ USD, chiếm 12,2%, tăng 0,3%; tiếp đến thị trường EU, đạt gần 3,46 tỷ USD, chiếm 11,4%, giảm 14,3%; tiếp đến thị trường Hàn Quốc đạt 2,82 tỷ USD, chiếm 9,3%, giảm nhẹ 7,6% và sang Trung Quốc đạt 1,01 tỷ USD, chiếm 3,3%, giẩm 9,4% so với cùng kỳ năm 2022.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 5,6%, đạt trên 1,7 tỷ USD, giảm 7,7% so với 11 tháng năm 2022.
Nhìn chung, xuất khẩu hàng dệt may sang đa số thị trường bị sụt giảm kim ngạch so với cùng kỳ năm trước.

Xuất khẩu hàng dệt may 11 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/12/2023 của TCHQ)

ĐVT: USD

Thị trường xuất khẩu hàng dệt may 11 tháng năm 2023

Nguồn: Vinanet/VITIC