Theo số liệu thống kê sơ bộ của Tổng cục Hải quan, xuất khẩu nhóm hàng dệt may tháng 8/2021 giảm trở lại sau 3 tháng tăng liên tục; tháng 8/2021 giảm 14,9% so với tháng 7/2021 và giảm 10,8% so với tháng 8/2020, đạt 2,65 tỷ USD, nhưng cộng chung cả 8 tháng đầu năm kim ngạch vẫn tăng 9,5% so với cùng kỳ năm 2020, đạt gần 21,11 tỷ USD, chiếm 9,9% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng hóa các loại của cả nước.
Trong đó, xuất khẩu hàng dệt may của doanh nghiệp có vốn FDI đạt 13,22 tỷ USD, tăng 16% so với cùng kỳ năm 2020, chiếm 8,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước.
Mỹ luôn đứng đầu về tiêu thụ hàng dệt may của Việt Nam, đạt 10,52 tỷ USD, chiếm 49,8% trong tổng kim ngạch xuất khẩu hàng dệt may của cả nước, tăng 16,3% so với cùng kỳ năm 2020; xuất sang EU đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt 2,1 tỷ USD, chiếm 9,9%, tăng 6%; tiếp đến thị trường Nhật Bản đạt 2,08 tỷ USD, chiếm 9,9%, giảm 9,5% và sang Hàn Quốc đạt1,78 tỷ USD, chiếm 8,4%, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm 2020.
Hàng dệt may xuất khẩu sang thị trường Đông Nam Á chiếm 4,9% trong tổng kim ngạch, đạt tỷ USD, tăng 23,9%; thị trường Trung Quốc chiếm 4,2%, đạt 895,54 triệu USD, tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
Nhìn chung xuất khẩu hàng dệt may trong 8 tháng đầu năm 2021 sang đa số các thị trường tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2020.

Xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng đầu năm 2021

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/9/2021của TCHQ)

ĐVT: USD  

 

Thị trường xuất khẩu hàng dệt may 8 tháng đầu năm 2021

 

Nguồn: Vinanet/VITIC