Riêng tháng 7/2022 kim ngạch giảm 13,7% so với tháng 6/2022, đạt trên 804,76 tỷ USD, nhung tăng 9,8% so với cùng tháng năm 2021.
Ở chiều ngược lại, xuất khẩu hàng hóa sang Indonesia đạt gần 2,67 tỷ USD trong 7 tháng năm 2022, tăng 20,5% so với cùng kỳ năm 2021. Như vậy, Việt Nam nhập siêu từ Indonesia 7 tháng đầu năm nay đạt 2,74 tỷ USD, tăng 30,7% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhập khẩu hàng hóa từ thị trường Indonesia chiếm 2,5% trong tổng kim ngạch nhập khẩu cả nước. Trong 7 tháng năm 2022 chỉ duy nhẩt có nhóm hàng Than nhập khẩu từ Indonesia đạt kim ngạch trên tỷ USD, với 1,08 tỷ USD, chiếm 19,9% trong tổng kim ngạch nhập khẩu hàng hóa các loại từ thị trường này, tăng 46,2% so với cùng kỳ năm 2021.
Nhóm hàng Sắt thép các loại nhập khẩu từ Indonesia đứng thứ 2 về kim ngạch đạt 685,81 triệu USD, chiếm 12,7% trong tổng kim ngạch, tăng 167,7%. Tiếp đến nhóm hàng Dầu mỡ động, thực vật đạt 434,58 triệu USD, chiếm 8% trong tổng kim ngạch, tăng 13,8%; Ô tô nguyên chiếc các loại đạt 401,65 triệu USD, chiếm 7,4%, tăng 13,9%
Hàng hóa nhập khẩu từ Indonesia trong 7 tháng đầu năm nay đa số tăng kim ngạch so với cùng kỳ năm 2021.

Nhập khẩu hàng hóa từ Indonesia 7 tháng năm 2022

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 11/8/2022 của TCHQ)

             ĐVT: USD

Việt Nam nhập siêu hàng hóa từ Indonesia 7 tháng năm 2022 tăng 30,7%

 

Nguồn: Vinanet/VITIC