Theo thông tin Bộ Công Thương công bố ngày 3/3/2022, tính chung 2 tháng đầu năm 2022, kim ngạch xuất khẩu hàng hóa ước đạt 53,79 tỷ USD, tăng 10,2% so với cùng kỳ năm trước.
Trong đó, khu vực kinh tế trong nước đạt 14,29 tỷ USD, tăng 24,1%, chiếm 26,6% tổng kim ngạch xuất khẩu; khu vực có vốn đầu tư nước ngoài (kể cả dầu thô) đạt 39,5 tỷ USD, tăng 5,9%, chiếm 73,4%.
Trong 2 tháng đầu năm 2022, có 9 mặt hàng đạt kim ngạch xuất khẩu trên 1 tỷ USD, chiếm 71,6% tổng kim ngạch xuất khẩu (có 4 mặt hàng xuất khẩu trên 5 tỷ USD, chiếm 52%).
Về góc độ thị trường, 2 tháng đầu năm, Hoa Kỳ là thị trường xuất khẩu lớn nhất của Việt Nam với trị giá xuất khẩu ước đạt 16,83 tỷ USD; tiếp đó là thị trường Trung Quốc với trị giá xuất khẩu 7,18 tỷ USD.
Đáng chú ý, Việt Nam xuất siêu 109,1 triệu USD sang thị trường Nga trong 2 tháng đầu năm. Cụ thể, Việt Nam xuất khẩu sang Nga đạt 555,3 triệu USD, chiếm 1,03% kim ngạch xuất khẩu cả nước; nhập khẩu đạt 446,2 triệu USD, chiếm 0,8% kim ngạch nhập khẩu cả nước.
Đối với thị trường Ukraine, Việt Nam xuất siêu 49,1 triệu USD (xuất khẩu đạt 57,5 triệu USD, chiếm 0,11% kim ngạch xuất khẩu cả nước; nhập khẩu đạt 8,4 triệu USD).

Nguồn: haiquanonline