Riêng tháng 10/2023 kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này đạt 1,74 tỷ USD, tăng 30,4% so với tháng 9/2023 nhưng giảm 10,9% so với tháng 10/2022.
Trong số rất nhiều thị trường xuất khẩu giày dép, thì Mỹ đạt kim ngạch lớn nhất 5,83 tỷ USD, chiếm 35,4% trong tổng kim ngạch xuất khẩu nhóm hàng này của cả nước, giảm 30,8% so với cùng kỳ năm 2022. Riêng tháng 10/2023 đạt 586,29 triệu USD, tăng 23,2% so với tháng 9/2023 nhưng giảm 15,6% so với tháng 10/2022.
Thị trường Trung Quốc đứng thứ 2 về kim ngạch, đạt gần 1,52 tỷ USD, chiếm 9,2%, tăng 11%; Riêng tháng 10/2023 đạt 161,92 triệu USD, tăng mạnh mạnh 50,8% so với tháng 9/2023 và tăng 17,4% so với tháng 10/2022; Tiếp sau đó là thị trường Bỉ chiếm 6,1% trong tổng kim ngạch, đạt 999,04 triệu USD, giảm 27,3% so với cùng kỳ năm 2022. Xuất khẩu giày dép sang Nhật chiếm 5,3%, đạt 863,87 triệu USD, giảm 3,1%.
Xuất khẩu giày dép sang thị trường EU 10 tháng năm 2023 đạt trên 3,9 tỷ USD, chiếm 23,7%, giảm 19,6%; Xuất khẩu giày dép sang thị trường Đông Nam Á đạt gần 438 triệu USD, chiếm 2,7%, tăng mạnh 31,5%

Xuất khẩu giày dép 10 tháng năm 2023

(Tính toán từ số liệu công bố ngày 14/11/2023 của TCHQ)

 ĐVT: USD

Xuất khẩu giày dép 10 tháng năm 2023 đạt trên 16,44 tỷ USD

Nguồn: Vinanet/VITIC